راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۱۲۵ مطلب با موضوع «تحقیق رایگان» ثبت شده است

۰

نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری

 تحقیق رایگان

نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری

نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :


قرارداد فروش

 

 

 

نام سازمان کارفرما :                           نام شرکت طرف قرارداد:

نام و نام خانوادگی نماینده سازمان :          نام و نام خانوادگی نماینده شرکت  :  

                                                   فرزند :                                 

سمت نماینده سازمان                           سمت نماینده شرکت :مدیر عامل

                                                   شماره ثبت:

                                                    تاریخ ثبت شرکت :

                                                   شماره مجوز شورای انفورماتیک :

 

ماده یک- موضوع قرارداد

فروش  -----------  با مشخصات پیوست قرارداد

 

ماده دو- مدت قرارداد

-------------

ماده سه- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد ---------- ریال ( عدد) معادل ----------- ریال ( حروف ) که با مبلغ 3٪‌ مالیات ارزش برافزوده و عوارض شهرداری بر آن --------- ریال معادل ----------- ریال می‌باشد و مطابق شرایط زیر به شرکت پرداخت خواهد شد:

50٪ مبلغ قرارداد پس از نصب و راه‌اندازی و 40٪ پس از تحویل نهایی پرداخت خواهد شد که همگی منوط به تایید کارشناس مسئول کارفرما خواهد بود و 10 ٪ از کل مبلغ قرارداد به منظور حسن انجام کار به صورت ضمانت‌نامه بانکی نزد کارفرما سپرده خواهد شد.

 

ماده چهار- تعهدات مجری

-       نصب و راه‌اندازی سیستم موضوع قرارداد در محل مورد نظر کارفرما حداکثر -------- ماه  پس از عقد قرارداد

-       آموزش کاربری سیستم و اطلاعات پایه مورد نیاز به افراد معرفی شده از سوی کارفرما در محل مورد نظر کارفرما

-       تحویل کامل سیستم در طول مدت قرارداد به کارفرما

تبصره یک: در صورتی که کارفرما موجب تاخیر در روند تحویل سیستم شود هیچگونه خسارتی متوجه مجری نخواهد بود.

 

 

تبصره دو: در صورتیکه براساس مستندات عینی، شرکت طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد. 1- در مرحله اول 25٪ از رقم مورد تعهد کارفرما بعنوان جریمه کسر می‌شود. 
2- در مرحله دوم 50
٪ از رقم مورد تعهد کارفرما بعنوان جریمه کسر می‌شود. 3- در مرحله سوم معادل 50٪  مقدار ضمنانتنامه بانکی از طرف شرکت جریمه پرداخت خواهد شد.

-       مجری متعهد می‌شود مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت درمعاملات دولتی نمی‌شود.

-       پشتیبانی رایگان سیستمهای موضوع قرارداد بمدت یکسال پس از نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها.

-       مجری متعهد به امانت‌داری در خصوص اطلاعات داده شده کارفرما در نرم‌افزار خواهد بود.

-       پرداخت کلیه کسورات قانونی برعهده مجری می‌باشد.

-       مجری حق واگذاری موضوع این قرارداد را به صورت کلی و یا جزئی به غیر را ندارد.

ماده پنج- تعهدات کارفرما:

-       معرفی یک نفر کارشناس مسئول به عنوان ناظر قرارداد و رابط با شرکت مجری به صورت کتبی به مجری

-       فراهم نمودن شرایط، امکانات، تجهیزات و دسترسی‌‌های لازم در محدوده اختیارات کارفرما برای نصب سیستم

-       ورود اطلاعات نرم‌افزار به عهده کارفرما خواهد بود.

-       پرداخت مبلغ قرارداد مطابق زمانبندی ذکر شده در ماده 3

-       تمامی حقوق مادی و معنوی جز یا کل نرم‌افزارهای نصب شده در محل کارفرما متعلق به مجری می‌باشد. کارفرما متعهد به حفظ حقوق مادی و معنوی مجری خواهد بود.

-       فراهم کردن امکانات لازم جهت نصب و آموزش سیستم موضوع قرارداد

-       فراهم کردن بستر شبکه یکپارچه مورد نیاز برای نصب و راه‌اندازی و عملیاتی شدن سیستم

-       تهیه تمامی نرم‌افزارهای ثالث مورد نیاز شامل نرم‌افزار سیستم عامل (مانند windows)، نرم‌افزار مدیریت پایگاه داده‌ای (مانند SQL) و غیره در محل کارفرما برعهده کارفرما بوده و مجری هیچگونه مسئولیتی در خصوص مالکیت مادی و معنوی این نرم‌افزارها ندارد.

-       فراهم کردن امکانات مورد نیاز همانند دسترسی به اینترنت با پهنای باند مناسب

 

ماده شش- سایر شرایط

-       در هنگام بروز حوادث قهری و طبیعی مدت زمان تاخیر در اجرای قرارداد، به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و یا با توافق طرفین قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی در این حالت هیچگونه خسارتی متوجه مجری نخواهد شد.

-       کارفرما و مجری مدیریت آمار و فن‌آوری اطلاعات: به عنوان ناظر فنی معرفی می‌نمایند.

-       مدیریت آمار و فناوری اطلاعات هیچ مسئولیتی در قبال موارد غیر فنی مفاد قرارداد نظیر مبلغ قرارداد ، نحوه پرداخت و نظایر آنها را عهده دار نمی باشد

 

 

 

-       مواد اختلاف احتمالی فنی ابتدا نزد ناظر فنی و نمایندگان طرفین و در صورت عدم حصول نتیجه توسط مراجع ذیرصلاح پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

-       در مورد سایر شرایط این قرارداد که به آنها اشاره نشده است قوانین شورای عالی انفورماتیک حکم‌فرما خواهد بود.

-       این قرارداد در شش ماده، دو تبصره و سه نسخه متحدالعبارت که حکم واحد را دارند به امضاء طرفین رسید.

تمامی پرداختهای مندرج در این قرارداد، بر اساس گزارش کار تایید شده توسط کارشناسان کارفرما و نماینده تام الاختیار معرفی شده از سوی کارفرما صورت خواهد گرفت. 

 

نماینده کارفرما     نماینده شرکت

۰

نمونه فرمت قراداد کار و امور اجتماعی

 تحقیق رایگان

نمونه فرمت قراداد کار و امور اجتماعی

نمونه قرارداد کار و امور اجتماعی  بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد کار و امور اجتماعی را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

نمونه قرارداد کار
 این قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما وکارگر منعقد می شود.
1)مشخصات طرفین:کارفرما/نماینده قانونی کارفرما
آقای/خانم/شرکت.......................فرزند....................شماره شناسنامه/شماره ثبت: .......................
به نشانی:...
وکارگر آقای /خانم...................فرزند......................متولد....................شماره شناسنامه...............
شماره ملی...................میزان تحصیلات...................نوع ومیزان مهارت..................................
به نشانی:...........................................................................................منعقد می گردد.

2)نوع قرارداد: دائم                        موقت                            کارمعین
3)نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد:....................................
...
4)محل انجام کار:...
5)تاریخ انعقاد قرارداد:...
6)مدت قرارداد:...
7)ساعات کار:...
میزان ساعات کار وساعت شروع وپایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد.ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.
8)حق السعی:
الف:مزد ثابت/مبنروزانه/ساعتی.............................ریال(حقوق ماهیانه...................................ریال)
ب:پاداش افزایش تولید یا بهره وری..................................ریال که طبق طوافق طرفین قابل پرداخت است.
ج:سایر مزایا:...

9)حقوق ومزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر به حساب شماره.......................نزد بانک..................
شعبه.....................توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.
10)بیمه:به موجب ماده (148) قانون کار کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی ویا سایر
دستگاههای بیمه گذار بیمه نماید.
11)عیدی وپاداش سالانه:به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی وپاداش سالانه کارگران شاغل
در کارگاههای مشمول قانون کار-مصوب 6/12/1370 مجلس شورای اسلامی-به ازای یکسال کار معادل
شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران)به عنوان عیدی وپاداش
سالانه به کارگر پرداخت می شود.برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی وپاداش وسقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.
12)حق سنوات ومزایای پایان کار:به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق قانون ومصوبه 25/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کار کرد پرداخت می شود.

13)شرایط فسخ قرارداد:این قرارداد در موارد ذیل توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است.فسخ قرارداد
.............روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام می شود.
...
14)سایر موضوعات مندرج در قانون کار ومقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی کمک هزینه مسکن کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قراردا اعمال خواهد شد.

15)این قراردا در چهر نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما یک نسخه نزد کارگر یک نسخه به تشکل کارگری(در صورت وجود)ویک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره کار وامور اجتماعی محل تحویل می شود.

                            محل امضاء کارفرما                                            محل امضاء کارگر

۰

نمونه قراداد فروش اقساطی کالا

 تحقیق رایگان

نمونه قراداد فروش اقساطی کالا

نمونه قرارداد فروش اقساطی کالا  بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد فروش اقساطی کالا بصورت نقد و اقساط در فروشگاه را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

۰

نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی

 تحقیق رایگان

نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی

نمونه فرم تمدید قرارداد استخدام پیمانی بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به فرم تمدید قرارداد استخدام پیمانی را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

۰

نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی

 تحقیق رایگان

نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی

نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

قرارداد خرید قطعی

این قرارداد فی مابین شرکت سرمایه گذاری فروشگاه های زنجیره ای ……………….. به شماره ثبت ………….. به نمایندگی آقای                         به عنوان                               به نشانی: تهران…………………….به تلفن …………… فاکس ……………..که منبعد خریدار نامیده میشود از یک طرف و شرکت ....................................به شماره ثبت ....................  در اداره ثبت ..................... دارای کد اقتصادی.......................................وبه نمایندگی آقای .............................. صاحب امضا مجاز و تعهد آور به نشانی ..................................................................................................................................... تلفن ..................................... فکس ....................... که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده میشود ازطرف دیگرو باشرایط ذیل منعقدگردید که مفادآن برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده1:موضوع قرارداد:

عبارتست از خرید کالاها و محصولات متعلق به فروشنده توسط خریداربراساس قیمت های اعلامی بصورت نقد یا قطعی مدت دار.

ماده2:مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ               تا تاریخ            به مدت12 ماه شمسی معتبرمیباشد که در صورت توافق طرفین قابل تمدیدمیباشد.

ماده3:مقدارقرارداد:

مقدار قرارداد بر اساس سفارش خریداربه میزان                   کیلوگرم / تعداد اعلام میگردد و فروشنده طبق بند(2-5)قراردادملزم به تامین کالای درخواستی میباشد.

ماده4:کیفیت کالا:

1-4)مرکزتولیدوعرضه کلیه محصولات موضوع قرارداد میبایست دارای استاندارد ملی بوده واز نظر کیفیت و سلامت مورد تایید مدیریت کنترل کیفیت خریدار قرارگیرد ودرصورتیکه پس از تحویل ،هرگونه عیب و یا نقص از سوی بازرسین و مسئولین فنی کنترل کیفیت یا مصرف کنندگان مشاهده گردد، فروشنده مسئول و پاسخگو خواهد بود.

2-4)بسته بندی کالای موضوع قراردادبصورت کارتن یا شیرینگ میباشدوضایعات و کسورات مشهوده درکارتن و شیرنگ که به علت ضعف بسته بندی ویانقایص تولید ویا حمل و نقل ایجاد گردد،بعهده فروشنده بوده که می بایست نسبت به مرجوع نمودن ویا تعویض آن با کالای سالم ،حداکثرظرف مدت 48 ساعت اقدام نماید.

3-4)هزینه های مربوط به تعویض کالاهای معیوب ویا ناقص و هزینه های حمل و نقل مربوطه درزمان تحویل به فروشگاه و یا مصرف کننده، بعهده فروشنده خواهد بود.

تبصره:هزینه های مربوطه را خریدار میتواند با تشخیص خود تعیین و جهت پرداخت به مشتری از محل تضمین فروشنده تامین نمایدو فروشنده در این خصوص حق هرگونه اعتراض را ازخود سلب وساقط مینماید.

4-4)کلیه محصولات موضوع قراردادمیبایست دارای تاریخ تولیدانقضا،بارکدملی،پروانه ساخت،پروانه بهره برداری و قیمت مصرف کننده بوده وچاپ آن برروی محصولات الزامی است و چنانچه کالایی فاقد مشخصات مذکورباشد، کلیه مسئولیت های ناشی از آن و پاسخگویی در قبال مراجع قانونی به عهده فروشنده بوده و خریدار دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

5-4) فروشنده ملزم به ارائه  نمونه کالا  جهت ارائه به مدیریت کنترل کیفی خریدار بعنوان نمونه شاهد جهت تطبیق با نمونه های ارسالی می باشد.

6-4)در صورتیکه کالای موضوع این قرارداد پس از تحویل به مشتری دارای عیب و نقص باشد و موضوع مورد تایید کارشناسان فنی خریدارقراربگیرد، خریدار میتواند راسا نسبت به تعویض کالا اقدام نماید و فروشنده موظف است حداکثر ظرف مدت48ساعت نسبت به خروج کالای معیوب وناقص از فروشگاهها یا محل تحویل خریدار اقدام نماید.

ماده5:حمل و تحویل کالا:

1-5) فروشنده متعهد میگردد با توجه به اینکه محل تحویل کالا درب انبارخریداریا فروشگاه ها در تهران و شهرستان ها می باشد، کلیه کالاهای مورد درخواست را به آدرس های اعلامی در فرم سفارش کالا تحویل و کلیه هزینه ها تا محل تحویل از جمله(بیمه،مالیات،حمل و نقل و غیره) به عهده فروشنده میباشد.

2-5) فروشنده موظف است بر اساس سفارش کتبی خریدار، کالاهای درخواستی را حداکثر ظرف  مدت48 ساعت از تاریخ درخواست در مقابل درب انبار فروشگاه یا محل خریدار تحویل نماید و در صورت تأخیر در ارسال کالا، به ازای هر 2 روز تأخیر دو درصد جریمه از کل مبلغ فاکتور به فروشنده تعلق گرفته که توسط خریدار از مبلغ مطالبات کسر گردیده و جریمه مذکور بدل از اصل تعهد نخواهد بود و چنانچه تاخیر بیش از 10روز به طول انجامد علاوه بر ضبط تضمین فروشنده ، خریدار مخیر به فسخ قرارداد نیز می باشد.

 

3-5)کالاهای تحویلی می بایست با نمونه تأیید شده و طبق ماده 5 قرارداد کاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحویل، مغایرتی مشاهده گردد خریدار بایستی موضوع را کتباً از طریق فکس یا تلفنی به فروشنده اعلام و فروشنده موظف است حداکثر ظرف مدت 2 روز نسبت به انتقال و جایگزین کالای جدید اقدام نماید در غیر این صورت بعد از مهلت تعیین شده فروشنده متعهد به پرداخت هزینه انبارداری و نگهداری کالا معادل نیم درصد از کل ارزش کالای نگهداری شده برای هر روز برابر اعلام خریدار می باشد و در هر صورت خریدار هیچگونه مسئولیتی در قبال تلف شدن اقلام مذکور نخواهد داشت.

تبصره: چنانچه کالا فاسد شدنی باشدو فروشنده ظرف 24 ساعت پس از اعلام خریدار نسبت به عودت کالا اقدام ننماید، خریدار میتواند با تشخیص خود جهت جلوگیری از فساد کالا نسبت به فروش آن با هر قیمت ممکنه اقدام نماید و معادل 85% مبلغ فروش به حساب بستانکاری فروشنده منظور نموده و فروشنده حق هیچ گونه اعتراض نخواهد داشت و 15% باقیمانده به عنوان جریمه عدم انجام تعهد مذکور به نفع خریدارضبط میشود.

 

4-5) فروشنده متعهد میگردد کلیه کالاهای تحویلی به فروشگاه یا محل خریدار را ازآخرین تولیدات ویا کالاهایی که دارای حداقل دوسوم تاریخ انقضای مصرف هستند تحویل نماید وچنانچه به هردلیل در مهلت مصرف به فروش نرسیده باشد وبه شرط داشتن حداقل یک پنجم تاریخ انقضای مصرف با اعلام فروشگاه نسبت به مرجوع وتعویض با موجودی اقدام نماید.

 

ماده 6:پرداخت وجه:

خریدار متعهداست ارزش کالای تحویلی را براساس گزارش دریافتی از فروشگاه ها یا انبارمحل خریدار   به ازای هرکیلوگرم / تعداد به مبلغ                              ریال به  فروشنده پرداخت نماید.

ماده7:تعهدات فروشنده:

1-7) فروشنده اعلام می نمایدبه مفاد قراردادحاضر علم و اطلاع لازم وکافی داشته و بعدا" به عذر عدم اطلاع نمیتواند معترض گردد.

2-7) فروشنده به هیچ عنوان مجاز به انتقال تمام ویا قسمتی ازموضوع قرارداد بدون موافقت کتبی خریداربه غیر نمیباشد.

3-7)پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق قانونی مربوط به تولیدو فروش به عهده فروشنده میباشد.

4-7)درصورت عدم امکان توزین وشمارش کالا درزمان تحویل، فروشنده موافقت مینماید هرگونه کسری کالا رابا اعلام خریدار وبراساس صورتجلسه تنظیمی که به تاییدخریدار رسیده باشد راپذیرفته و درحسابهای فی مابین منظور نماید.

5-7) فروشنده متعهدمیگردد پس ازارسال کالا چنانچه برخی از کالاهای سفارش داده شده کم فروش ویا بلافروش باشد با اعلام خریدار (در صورتیکه کالا سالم تحویل شود)نسبت به مرجوع ویا تعویض آن با کالای پرفروش طبق درخواست خریدار اقدام نماید.

تبصره:عیوب ناشی از تولید مشمول این بند نمیباشد.

6-7) فروشنده متعهد میگردد نسبت به مرجوع یا تعویض کالاهای موجود در فروشگاهها یا محل خریدار که قیمت مصرف کننده حک شده برروی آن پایین ترازقیمت فروش مصوب جدیدباشد با اعلام خریدار اقدام نماید.

ماده8:تعهدات خریدار:

1-8)خریدار موظف است اسامی فروشگاههای وابسته یا انبار و محل تحویل کالا را به فروشنده کتبا اعلام نماید.

2-8)خریدار موظف است مسائل و مشکلات احتمالی بین فروشنده وواحدهای تابعه را پس از اعلام کتبی فروشنده حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی وپاسخ آن راکتبا اعلام نماید.

3-8)مسئولیت ضایعات کالا که ناشی از عمل فروشنده و خود کالا نباشد و منتسب به عمل فروشگاه باشد بالحاظ مستثنیات بند(2-4)پس از تحویل کالا بعهده خریدار میباشد.

ماده9:تضمین حسن انجام تعهدات:

    فروشنده موافقت مینماید بابت تضمین حسن انجام تعهدات ،یک فقره چک به مبلغ ............................... ریال بابت تضمین کیفیت کالای خریداری شده نزد خریدار باقی گذارده و خریدار مجاز خواهد بود هرگونه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات جزا" یا کلا "از محل تضمین مذکور،راسا وبانظر وتشخیص خود برداشت نماید.و اقدامات خریدار در کلیه موارد مورد قبول وقطعی تلقی شده و فروشنده با امضای این قرار داد حق هرگونه اعتراض در مراجع قضایی را ازخود سلب و ساقط نموده است. و چنانچه بعد از 2 ماه از تاریخ فروش مشکلی نباشد چک تضمین عودت می گردد.

ماده 10:شرایط فورس ماژور:

درصورت وقوع حوادث غیر مترقبه که امکان اجرای قراردادرا منتفی یاحداکثربه مدت دوماه به تعویق   می اندازد،طرفین موظفند دلایل خودراحداکثر ظرف 48ساعت به صورت کتبی اعلام و مدارک خود راارسال نمایند تاتصمیم مقتضی اتخاذ گردد، وبه هرحال از نظر مفهوم شرایط فورس ماژور،تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره1:نوسانات اقتصادی و تغییرنرخ ارزوافزایش دستمزدها جز موارد فورس ماژور محسوب نمیشود.

ماده11:روش حل اختلاف:

طرفین قراردادموظف خواهند بود مفاد قراردادرا دقیقا اجرا نموده ودرصورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تعبیرو تفسیر مفادقرارداد ویا نحوه اجرای آن،موضوع رااز طریق مذاکره حل و فصل نمایندودر غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی موضوع حل و فصل خواهدشد.

ماده12:مبادله قرارداد:

1-12)طرفین قرارداد موظفنددرصورت تغییر آدرس وشماره تلفن ،مراتب را حداکثر ظرف یکهفته اعلام نمایند.

2-12)این قرارداد درتاریخ ..... /...../1392مشتمل بر12ماده و در دونسخه که هرکدام دارای اعتبار واحدو یکسان میباشد امضا وبین طرفین مبادله گردید.

فروشنده:                                                                                   خریدار:

شرکت ........................................                                      مدیرعامل :

..........................................................                                    

معاونت بازرگانی :                                                  معاونت اداری و مالی: