راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۱۰۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح درس ملی شیمی یازدهم» ثبت شده است

۰

1904 -نمونه طرح درس روزانه ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی(پیوندبازندگی)

 طرح درس

1904 -نمونه طرح درس روزانه ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی(پیوندبازندگی)

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس  آنتالپی(پیوندبازندگی)

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس:   آنتالپی(پیوندبازندگی)

اهداف :

گرو ه های عاملی وانواع آن

آنتالپی سوختن ،تکیه گاهی برای تامین انرژی

آشناشدن دانش آموزان با:

-  با مفهوم گروه عاملی

-  با مفهوم گروه کربونیل

- با خانوده آلدهیدها

- باخانواده کتون

- باخانواده الکل واتر

- آنتالپی سوختن

- محاسبه ارزش سوختی

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1849 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی

 طرح درس

1849 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس   آنتالپی

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس:   آنتالپی

اهداف :

 

آشنایی باآنتالپی وانواع آن

آشناشدن دانش آموزان با:

1- مفهوم آنتالپی (محتوی انرژی)

2- واکنش گرماگیرونمودارآنتالپی آن

3- واکنش گرمازا ونمودارآنتالپی آن

4- نحوه قراردادن نمادQدرمعادله واکنش

5- محاسبه آنتالپی واکنش

6- مفهوم آنتالپی پیوندومیانگین آن

7- رسم نمودارآنتالپی پیوند

8- محاسبه آنتالپی واکنش بااستفاده ازآنتالپی پیوند

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1839 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس سرعت واکنش

 طرح درس

1839 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس سرعت واکنش

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس  سرعت واکنش

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس:  سرعت واکنش

اهداف :

 

ارزشیابی تشخیصی :

با طرح چند سوال از قبیل :

1- سرعت چیست ؟

2- رادیکال چیست ؟ و چه مشکلاتی ایجاد می کند ؟

3- سرعت با سرعت متوسط چه تفاوتی دارد ؟

4- ارتباط واکنش دهنده ها و فرآورده های یک واکنش با ضرایب استوکیومتریشان چیست ؟

5- اصلاح ردپا به چه معناست ؟

دانش آموزان به طور شفاهی پاسخ می دهند.

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1838 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی پیوند

 طرح درس

1838 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی پیوند

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس   آنتالپی پیوند

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس:   آنتالپی پیوند

اهداف :

تعیین آنتالپی واکنش ها به روش غیر مستقیم (آنتالپی پیوند ) (صفحه 75-74 )

با مفهوم آنتالپی پیوند آشنا شود.

تعداد پیوند ها را در ساختار ترکیب تشخیص دهد.

پیوندهای شکسته شده و تشکیل شده در یک واکنش را تشخیص دهد.

تغییر محتوای انرژی را هنگام شکسته شدن و تشکیل پیوند با نمودار را فراگیرد.

با استفاده از انرژی پیوند آنتالپی یک واکنش را محاسبه کند.

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1837 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی همان محتوای انرژی است (نمونه سوم )

 طرح درس

1837 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی همان محتوای انرژی است (نمونه سوم )

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس  آنتالپی همان محتوای انرژی است (نمونه سوم )

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس:  آنتالپی همان محتوای انرژی است (نمونه سوم )

اهداف :

 

فراگیران در انتهای درس باید:

- مفهوم آنتالپی وارتباط آن با محتوای انرژی درک کنند.

- با شیوه مبادله انرژی در نمودار آنتالپی واکنش آشنا شوند.

- ارتباط تغییر حالت های فیزیکی مواد با تغییر انرژی در آنها را بدانند.

- آزمایش تبدیل حالت های مختلف آب به یکدیگر را ببینند.

- شرایط لازم برای ایجاد آنتالپی را بدانند.

- نماد آنتالپی ونماد تغیر آنتالپی را بشناسند.

- بدانند که مقدار عددی H و علامت آن چه چیزی را نشان می دهد.

- فرمول محاسبه (واکنش) H را یاد بگیرند وکاربرد آن در مسائل را بدانند.

- آنتالپی پیوند ومیانگین آن را بشناسند.

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :هشت صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif