راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۰

نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی

 تحقیق رایگان

نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی

نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

قرارداد خرید قطعی

این قرارداد فی مابین شرکت سرمایه گذاری فروشگاه های زنجیره ای ……………….. به شماره ثبت ………….. به نمایندگی آقای                         به عنوان                               به نشانی: تهران…………………….به تلفن …………… فاکس ……………..که منبعد خریدار نامیده میشود از یک طرف و شرکت ....................................به شماره ثبت ....................  در اداره ثبت ..................... دارای کد اقتصادی.......................................وبه نمایندگی آقای .............................. صاحب امضا مجاز و تعهد آور به نشانی ..................................................................................................................................... تلفن ..................................... فکس ....................... که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده میشود ازطرف دیگرو باشرایط ذیل منعقدگردید که مفادآن برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده1:موضوع قرارداد:

عبارتست از خرید کالاها و محصولات متعلق به فروشنده توسط خریداربراساس قیمت های اعلامی بصورت نقد یا قطعی مدت دار.

ماده2:مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ               تا تاریخ            به مدت12 ماه شمسی معتبرمیباشد که در صورت توافق طرفین قابل تمدیدمیباشد.

ماده3:مقدارقرارداد:

مقدار قرارداد بر اساس سفارش خریداربه میزان                   کیلوگرم / تعداد اعلام میگردد و فروشنده طبق بند(2-5)قراردادملزم به تامین کالای درخواستی میباشد.

ماده4:کیفیت کالا:

1-4)مرکزتولیدوعرضه کلیه محصولات موضوع قرارداد میبایست دارای استاندارد ملی بوده واز نظر کیفیت و سلامت مورد تایید مدیریت کنترل کیفیت خریدار قرارگیرد ودرصورتیکه پس از تحویل ،هرگونه عیب و یا نقص از سوی بازرسین و مسئولین فنی کنترل کیفیت یا مصرف کنندگان مشاهده گردد، فروشنده مسئول و پاسخگو خواهد بود.

2-4)بسته بندی کالای موضوع قراردادبصورت کارتن یا شیرینگ میباشدوضایعات و کسورات مشهوده درکارتن و شیرنگ که به علت ضعف بسته بندی ویانقایص تولید ویا حمل و نقل ایجاد گردد،بعهده فروشنده بوده که می بایست نسبت به مرجوع نمودن ویا تعویض آن با کالای سالم ،حداکثرظرف مدت 48 ساعت اقدام نماید.

3-4)هزینه های مربوط به تعویض کالاهای معیوب ویا ناقص و هزینه های حمل و نقل مربوطه درزمان تحویل به فروشگاه و یا مصرف کننده، بعهده فروشنده خواهد بود.

تبصره:هزینه های مربوطه را خریدار میتواند با تشخیص خود تعیین و جهت پرداخت به مشتری از محل تضمین فروشنده تامین نمایدو فروشنده در این خصوص حق هرگونه اعتراض را ازخود سلب وساقط مینماید.

4-4)کلیه محصولات موضوع قراردادمیبایست دارای تاریخ تولیدانقضا،بارکدملی،پروانه ساخت،پروانه بهره برداری و قیمت مصرف کننده بوده وچاپ آن برروی محصولات الزامی است و چنانچه کالایی فاقد مشخصات مذکورباشد، کلیه مسئولیت های ناشی از آن و پاسخگویی در قبال مراجع قانونی به عهده فروشنده بوده و خریدار دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

5-4) فروشنده ملزم به ارائه  نمونه کالا  جهت ارائه به مدیریت کنترل کیفی خریدار بعنوان نمونه شاهد جهت تطبیق با نمونه های ارسالی می باشد.

6-4)در صورتیکه کالای موضوع این قرارداد پس از تحویل به مشتری دارای عیب و نقص باشد و موضوع مورد تایید کارشناسان فنی خریدارقراربگیرد، خریدار میتواند راسا نسبت به تعویض کالا اقدام نماید و فروشنده موظف است حداکثر ظرف مدت48ساعت نسبت به خروج کالای معیوب وناقص از فروشگاهها یا محل تحویل خریدار اقدام نماید.

ماده5:حمل و تحویل کالا:

1-5) فروشنده متعهد میگردد با توجه به اینکه محل تحویل کالا درب انبارخریداریا فروشگاه ها در تهران و شهرستان ها می باشد، کلیه کالاهای مورد درخواست را به آدرس های اعلامی در فرم سفارش کالا تحویل و کلیه هزینه ها تا محل تحویل از جمله(بیمه،مالیات،حمل و نقل و غیره) به عهده فروشنده میباشد.

2-5) فروشنده موظف است بر اساس سفارش کتبی خریدار، کالاهای درخواستی را حداکثر ظرف  مدت48 ساعت از تاریخ درخواست در مقابل درب انبار فروشگاه یا محل خریدار تحویل نماید و در صورت تأخیر در ارسال کالا، به ازای هر 2 روز تأخیر دو درصد جریمه از کل مبلغ فاکتور به فروشنده تعلق گرفته که توسط خریدار از مبلغ مطالبات کسر گردیده و جریمه مذکور بدل از اصل تعهد نخواهد بود و چنانچه تاخیر بیش از 10روز به طول انجامد علاوه بر ضبط تضمین فروشنده ، خریدار مخیر به فسخ قرارداد نیز می باشد.

 

3-5)کالاهای تحویلی می بایست با نمونه تأیید شده و طبق ماده 5 قرارداد کاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحویل، مغایرتی مشاهده گردد خریدار بایستی موضوع را کتباً از طریق فکس یا تلفنی به فروشنده اعلام و فروشنده موظف است حداکثر ظرف مدت 2 روز نسبت به انتقال و جایگزین کالای جدید اقدام نماید در غیر این صورت بعد از مهلت تعیین شده فروشنده متعهد به پرداخت هزینه انبارداری و نگهداری کالا معادل نیم درصد از کل ارزش کالای نگهداری شده برای هر روز برابر اعلام خریدار می باشد و در هر صورت خریدار هیچگونه مسئولیتی در قبال تلف شدن اقلام مذکور نخواهد داشت.

تبصره: چنانچه کالا فاسد شدنی باشدو فروشنده ظرف 24 ساعت پس از اعلام خریدار نسبت به عودت کالا اقدام ننماید، خریدار میتواند با تشخیص خود جهت جلوگیری از فساد کالا نسبت به فروش آن با هر قیمت ممکنه اقدام نماید و معادل 85% مبلغ فروش به حساب بستانکاری فروشنده منظور نموده و فروشنده حق هیچ گونه اعتراض نخواهد داشت و 15% باقیمانده به عنوان جریمه عدم انجام تعهد مذکور به نفع خریدارضبط میشود.

 

4-5) فروشنده متعهد میگردد کلیه کالاهای تحویلی به فروشگاه یا محل خریدار را ازآخرین تولیدات ویا کالاهایی که دارای حداقل دوسوم تاریخ انقضای مصرف هستند تحویل نماید وچنانچه به هردلیل در مهلت مصرف به فروش نرسیده باشد وبه شرط داشتن حداقل یک پنجم تاریخ انقضای مصرف با اعلام فروشگاه نسبت به مرجوع وتعویض با موجودی اقدام نماید.

 

ماده 6:پرداخت وجه:

خریدار متعهداست ارزش کالای تحویلی را براساس گزارش دریافتی از فروشگاه ها یا انبارمحل خریدار   به ازای هرکیلوگرم / تعداد به مبلغ                              ریال به  فروشنده پرداخت نماید.

ماده7:تعهدات فروشنده:

1-7) فروشنده اعلام می نمایدبه مفاد قراردادحاضر علم و اطلاع لازم وکافی داشته و بعدا" به عذر عدم اطلاع نمیتواند معترض گردد.

2-7) فروشنده به هیچ عنوان مجاز به انتقال تمام ویا قسمتی ازموضوع قرارداد بدون موافقت کتبی خریداربه غیر نمیباشد.

3-7)پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق قانونی مربوط به تولیدو فروش به عهده فروشنده میباشد.

4-7)درصورت عدم امکان توزین وشمارش کالا درزمان تحویل، فروشنده موافقت مینماید هرگونه کسری کالا رابا اعلام خریدار وبراساس صورتجلسه تنظیمی که به تاییدخریدار رسیده باشد راپذیرفته و درحسابهای فی مابین منظور نماید.

5-7) فروشنده متعهدمیگردد پس ازارسال کالا چنانچه برخی از کالاهای سفارش داده شده کم فروش ویا بلافروش باشد با اعلام خریدار (در صورتیکه کالا سالم تحویل شود)نسبت به مرجوع ویا تعویض آن با کالای پرفروش طبق درخواست خریدار اقدام نماید.

تبصره:عیوب ناشی از تولید مشمول این بند نمیباشد.

6-7) فروشنده متعهد میگردد نسبت به مرجوع یا تعویض کالاهای موجود در فروشگاهها یا محل خریدار که قیمت مصرف کننده حک شده برروی آن پایین ترازقیمت فروش مصوب جدیدباشد با اعلام خریدار اقدام نماید.

ماده8:تعهدات خریدار:

1-8)خریدار موظف است اسامی فروشگاههای وابسته یا انبار و محل تحویل کالا را به فروشنده کتبا اعلام نماید.

2-8)خریدار موظف است مسائل و مشکلات احتمالی بین فروشنده وواحدهای تابعه را پس از اعلام کتبی فروشنده حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی وپاسخ آن راکتبا اعلام نماید.

3-8)مسئولیت ضایعات کالا که ناشی از عمل فروشنده و خود کالا نباشد و منتسب به عمل فروشگاه باشد بالحاظ مستثنیات بند(2-4)پس از تحویل کالا بعهده خریدار میباشد.

ماده9:تضمین حسن انجام تعهدات:

    فروشنده موافقت مینماید بابت تضمین حسن انجام تعهدات ،یک فقره چک به مبلغ ............................... ریال بابت تضمین کیفیت کالای خریداری شده نزد خریدار باقی گذارده و خریدار مجاز خواهد بود هرگونه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات جزا" یا کلا "از محل تضمین مذکور،راسا وبانظر وتشخیص خود برداشت نماید.و اقدامات خریدار در کلیه موارد مورد قبول وقطعی تلقی شده و فروشنده با امضای این قرار داد حق هرگونه اعتراض در مراجع قضایی را ازخود سلب و ساقط نموده است. و چنانچه بعد از 2 ماه از تاریخ فروش مشکلی نباشد چک تضمین عودت می گردد.

ماده 10:شرایط فورس ماژور:

درصورت وقوع حوادث غیر مترقبه که امکان اجرای قراردادرا منتفی یاحداکثربه مدت دوماه به تعویق   می اندازد،طرفین موظفند دلایل خودراحداکثر ظرف 48ساعت به صورت کتبی اعلام و مدارک خود راارسال نمایند تاتصمیم مقتضی اتخاذ گردد، وبه هرحال از نظر مفهوم شرایط فورس ماژور،تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره1:نوسانات اقتصادی و تغییرنرخ ارزوافزایش دستمزدها جز موارد فورس ماژور محسوب نمیشود.

ماده11:روش حل اختلاف:

طرفین قراردادموظف خواهند بود مفاد قراردادرا دقیقا اجرا نموده ودرصورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تعبیرو تفسیر مفادقرارداد ویا نحوه اجرای آن،موضوع رااز طریق مذاکره حل و فصل نمایندودر غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی موضوع حل و فصل خواهدشد.

ماده12:مبادله قرارداد:

1-12)طرفین قرارداد موظفنددرصورت تغییر آدرس وشماره تلفن ،مراتب را حداکثر ظرف یکهفته اعلام نمایند.

2-12)این قرارداد درتاریخ ..... /...../1392مشتمل بر12ماده و در دونسخه که هرکدام دارای اعتبار واحدو یکسان میباشد امضا وبین طرفین مبادله گردید.

فروشنده:                                                                                   خریدار:

شرکت ........................................                                      مدیرعامل :

..........................................................                                    

معاونت بازرگانی :                                                  معاونت اداری و مالی:

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی