راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۴۱ مطلب با موضوع «کارآفرینی» ثبت شده است

۰

12 - طرح کارآفرینی بسته‌بنـدی مـواد غـذایی

 کارآفرینی

12 - طرح کارآفرینی بسته‌بنـدی مـواد غـذایی

این طرح  کارآفرینی توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته‌بنـدی مـواد غـذایی در 17 صفحه بصورت ورد به قیمت فقط دوهزار تومان

 

موضوع طرح : بسته بندی مواد غذایی ( پودری )

 

ظرفیت : 1200 تن در سال

 

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

 

سرمایه گذاری کل: 1388 میلیون ریال

 

سهم آوردة متقاضی: 138 میلیون ریال

 

سهم تســهیلات: 1250 میلیون ریال

 

سود ویژه : 15/997 میلیون ریال

 

میزان اشتغالزایی : شانزده نفر

 

دورة بازگشـت سرمایه: چهارده ماه

 

فهرست مطالب

وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

بسته‌بنـدی مـواد غـذایی

1392

خلاصه طرح

مقدمــه :

توجیه اقتصادی طرح :

الف سرمایه گذاری ثابت :

الف 1 ) زمیـن :

الف 2 ) محوطه سازی :

الف 3 ) ساختمانها:

الف 4 ) ماشین‌آلات:

الف 5 ) تاسیسات:

الف 6 ) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

الف 7 ) تاسیسات اداری:

الف 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

جمـــــع کل

780

ب- هزینه های جاری :

ب 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ب 2 ) حقوق و دستمزد :

ب 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :

ب- 4 ) هزینه استهلاک :

ب- 5 ) سوخت و انرژی :

جمـع هزینه های جاری طرح

جمـــــع کل

55/7761

سرمایه در گردش ( دوره یک‌ماهه )

جمـــــع کل

608

جمع کل سرمایه گذاری طرح

جمـــــع کل

1388

ج فروش:

8940

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبة کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

 

برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این طرح بصورت پی دی اف فقط برای مشاهده گذاشته شده است

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/bastebandi mavade ghazayi 1200 ton11.PDF

 

در صورت رضایت فایل ورد این طرح را از لینک خرید زیر و به قیمت دوهزار تومان دریافت نمائید . .
بعد از خرید موفق وارد صفحه دانلود فایل می شوید که در آن صفحه با کلیک بر روی دانلود فایل ، همانجا برای شما این طرح کارآفرینی دانلود می شود .لینک پرداخت آنلاین و دریافت بلافاصله :

۰

14 - طرح کارآفرینی بـسـته‌بنـدی میـوه

 کارآفرینی

14 - طرح کارآفرینی بـسـته‌بنـدی میـوه

این طرح  کارآفرینی توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بسته‌بنـدی انواع میوه در 20 صفحه بصورت ورد به قیمت فقط دوهزار تومان


موضوع طرح : فرآوری و بسته بندی انواع میوه

 

ظرفیت : 2200 تن در سال

 

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

 

سرمایه گذاری کـل: 1400  میلیون ریال

 

سهم آوردة متقاضی: 140 میلیون ریال

 

سهم تسهیلات: 1260 میلیون ریال

 

میزان اشتغالزایی : بیست و پنـج نفـر

 

دورة بازگشـت سـرمایه: شـانزده ماه


فهرست مطالب

وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

بـسـته‌بنـدی میـوه

خرداد92

خلاصه طرح

مقدمــه :

توجیه اقتصادی طرح :

الف سرمایه گذاری ثابت :

الف 1 ) زمیـن :

الف 2 ) محوطه سازی :

الف 3 ) ساختمانها:

الف 4 ) ماشین‌آلات و تجهیزات:

الف 5 ) تاسیسات:

الف 6 ) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

الف 7 ) تاسیسات اداری:

الف 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

جمـــــع کل

1266

ب- هزینه های جاری :

ب 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ب 2 ) حقوق و دستمزد :

ب 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :

ب- 4 ) هزینه استهلاک :

ب- 5 ) سوخت و انرژی :

جمـع هزینه های جاری طرح

جمـــــع کل

77/1865

سرمایه در گردش ( دوره یک‌ماهه )

جمـــــع کل

134

جمع کل سرمایه گذاری طرح

جمـــــع کل

1400

ج درآمـد:

2420

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبة کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این طرح بصورت پی دی اف فقط برای مشاهده گذاشته شده است

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/bastebandi mive 2200 ton11.PDF

در صورت رضایت فایل ورد این طرح را از لینک خرید زیر و به قیمت دوهزار تومان دریافت نمائید . بعد از خرید موفق وارد صفحه دانلود فایل می شوید که در آن صفحه با کلیک بر روی دانلود فایل ، همانجا برای شما این طرح کارآفرینی دانلود می شود .لینک پرداخت آنلاین و دریافت بلافاصله :.

۰

29 - طرح کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار

 کارآفرینی

29 - طرح کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار

این طرح  کارآفرینی توجیه فنی ، مالی و اقتصادی فرآوری و بسته بندی خشکبار در شانزده صفحه بصورت ورد به قیمت فقط دوهزار تومان

 

موضوع طرح : فرآوری و بسته بندی خشکبار (‌آجیل) به ظرفیت 1000 تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کـل: 7/1958 میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 7/198 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 1760 میلیون ریال

میزان اشتغالزایی : پانزده نفر

دورة بازگشـت سرمایه: یازده ماه

 

فهرست مطالب

وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

فرآوری ‌و بسته‌بندی خشکبار

1392

خلاصه طرح

مقدمــه :

توجیه اقتصادی طرح :

الف سرمایه گذاری ثابت :

الف 1 ) زمیـن :

الف 2 ) محوطه سازی :

الف 3 ) ساختمانها:

الف 4 ) ماشین‌آلات:

الف 5 ) تاسیسات:

الف 6 ) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

الف 7 ) تاسیسات اداری:

الف 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

جمـــــع کل

1/682

ب- هزینه های جاری :

ب 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ب 2 ) حقوق و دستمزد :

ب 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :

ب- 4 ) هزینه استهلاک :

ب- 5 ) سوخت و انرژی :

جمـع هزینه های جاری طرح

جمـــــع کل

79/10810

سرمایه در گردش ( دوره چهل و پنج روزه )

جمـــــع کل

6/1276

جمع کل سرمایه گذاری طرح

جمـــــع کل

7/1958

ج فروش:

12890

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبة کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

 

 

برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این طرح بصورت پی دی اف فقط برای مشاهده گذاشته شده است

 

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/baste bandi khoshkbar 1000 ton11.PDF

در صورت رضایت فایل ورد این طرح را از لینک خرید زیر و به قیمت دوهزار تومان دریافت نمائید .

راهنمای خرید :برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.در صفحه بعد از آن بر روی پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب کلیک نمائید تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود - لینک خرید :

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

38 - طرح کارآفرینی تولیــد نـان لـواش

 کارآفرینی

38 - طرح کارآفرینی تولیــد نـان لـواش

این طرح  کارآفرینی توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیــد نـان لـواش  در هفده  صفحه بصورت ورد به قیمت فقط دوهزار تومان


موضوع طرح : تولید نان لواش

ظرفیت : 300 تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کـل: 94/357 میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 94/37 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 320 میلیون ریال

دورة بازگشـت سرمایه: 14 ماه


فهرست مطالب

وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

تولیــد نـان لـواش

تیـرماه 1382

خلاصه طرح

مقدمــه :

توجیه اقتصادی طرح :

الف سرمایه گذاری ثابت :

الف 1 ) زمیـن :

الف 2 ) ساختمانها:

الف 3 ) ماشین‌آلات:

الف 4 ) تاسیسات:

الف 6 ) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

الف 7 ) تاسیسات اداری:

الف 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

جمـــــع کل

66/344

ب- هزینه های جاری :

ب 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ب 2 ) حقوق و دستمزد :

ب 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :

ب- 4 ) هزینه استهلاک :

ب- 5 ) سوخت و انرژی :

جمـع هزینه های جاری طرح

جمـــــع کل

805/216

سرمایه در گردش ( دوره یک ماهه )

جمـــــع کل

28/13

جمع کل سرمایه گذاری طرح

جمـــــع کل

94/357

ج فروش:

شرح

میزان تولید

ارزش واحد (ریال)

ارزش کل(میلیون‌ریال)

نان لـواش

2000000

240

480

جـــمــع کـــل

480

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبة کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این طرح بصورت پی دی اف فقط برای مشاهده گذاشته شده است

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/nan lavash11.PDF


در صورت رضایت فایل ورد این طرح را از لینک خرید زیر و به قیمت دوهزار تومان دریافت نمائید  .

راهنمای خرید :برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.در صفحه بعد از آن بر روی پرداخت از طریق کلیه کارت های عضو شتاب کلیک نمائید تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود - لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

21 - طرح کارآفرینی تولید داروهای گیاهی

 کارآفرینی

21 - طرح کارآفرینی تولید داروهای گیاهی

این طرح  کارآفرینی توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیــد گیاهان داروئی در شانزده صفحه بصورت ورد به قیمت فقط دوهزار تومان


موضوع طرح : تولید دارو های گیاهی

ظرفیت : 270 هزار تیوپ پماد و 3 میلیون عدد قرص در سال

مجوز های لازم: اعلامیه تاسیس

سرمایه گذاری کـل: 1370 میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 170 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 1200 میلیون ریال

دورة بازگشـت سرمایه: 7/2 سال ( معادل 32 ماه )

سود ویژه : 85/466  میلیون ریال

میزان اشتغالزایی : بیست نفر


فهرست مطالب

وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

تولید داروهـای گیاهـی

(پماد کاپسی‌کوم و قرص آنتوم )

1392

خلاصه طرح

مقدمــه:

توجیه اقتصادی طرح :

الف سرمایه گذاری ثابت :

الف 1 ) زمیـن :

الف 2 ) محوطه سازی :

الف 3 ) ساختمانها:

الف 4 ) تاسیسات:

الف 5 ) ماشین‌آلات:

الف 6 ) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

الف 7 ) تجهیزات اداری:

الف 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

جمـــــع کل

1290

ب- هزینه های جاری :

ب 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ب 2 ) حقوق و دستمزد :

پرسنل تولیدی :

پرسنل غیر تولیدی:

ب 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :

ب- 4 ) هزینه استهلاک :

ب- 5 ) سوخت و انرژی :

جمـع هزینه های جاری طرح

جمـــــع کل

873

سرمایه در گردش

جمـــــع کل

80

00

جمـــــع کل

1370

( ارقام به میلیون ریال )

ج فروش:

ردیف

شرح

مقدار تولید

ارزش واحد(ریال)

ارزش کل(میلیون ریال)

1

پماد کاپسی‌کوم

270000 تیوپ

3000

810

جــمــــع

1410

سود ناویژه:

محاسبه نقطه سر به سر تولید:

سود ویژه:

محاسبة کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این طرح بصورت پی دی اف فقط برای مشاهده گذاشته شده است 

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/giah.PDF


در صورت رضایت فایل ورد این طرح را از لینک خرید زیر و به قیمت دوهزار تومان دریافت نمائید .