راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نویسنده:مدیریت سایت» ثبت شده است

۰

1802 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس تعیین گرمای واکنش های شیمیایی

 طرح درس

1802 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس تعیین گرمای واکنش های شیمیایی

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس تعیین گرمای واکنش های شیمیایی

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس: تعیین گرمای واکنش های شیمیایی

اهداف :

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم

سطح هدف      اهداف و پیامدها

هدف کلی        تعیین دلتا اچ   واکنش های شیمیایی به روش های مستقیم و غیرمستقیم

 

اهداف مرحله‌ای          آشنا شدن دانش آموزان با : 1) تعیین  واکنش ها 2) گرماسنجی به روش مستقیم 3) تعیین  به روش قانون هس 4) تعیین   به کمک آنتالپی های پیوند 5) آشنایی با آهنگ واکنش ها 6) غذای سالم

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :شش صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1801 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی (همان محتوای انرژی است)

 طرح درس

1801 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی (همان محتوای انرژی است)

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی (همان محتوای انرژی است)

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس: آنتالپی (همان محتوای انرژی است)

اهداف :

 

اهداف آموزشی (درسی) دانش آموزان با آنتالپی و و مفهوم آن و کاربردش آشنا می‌شوند.

 اهداف دینی و اجتماعی دانش‌آموزان شگفتی های خلقت و عظمت خالق را درک می‌کنند که چگونه از این نعمت ها استفاده کنند.

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :دوازده صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1800 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آلکن ها،هیدروکربن هایی با دوپیوند دوگانه

 طرح درس

1800 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آلکن ها،هیدروکربن هایی با دوپیوند دوگانه

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس  آلکن ها،هیدروکربن هایی با دوپیوند دوگانه

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس:  آلکن ها،هیدروکربن هایی با دوپیوند دوگانه

اهداف :

 

آموزش هیدروکربن زنجیری سیر نشده وهیدروکربن های حلقوی

1- تشخیص ترکیبات سیر شده و سیر نشده

2- تشخیص آلکن ها و آلکین ها

3- نامگذاری هیدورکربنها

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1799 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس تعیین سرعت متوسط واکنش و شیب نمودار مول زمان

 طرح درس

1799 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس تعیین سرعت متوسط واکنش و شیب نمودار مول زمان

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس تعیین سرعت متوسط واکنش و شیب نمودار مول زمان

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس: تعیین سرعت متوسط واکنش و شیب نمودار مول زمان

اهداف :

 

دانش آموزان با مفهوم سرعت متوسط واکنش و شیب نمودار مول-زمان آشنا شوند.

دانش آموزان با مفهوم سرعت متوسط واکنش آشنا شوند و مسایل مربوطه را حل کنند.

دانش آموزان با روش رسم نمودار مول-زمان و تعیین شیب آن آشنا شوند.

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1798 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آلکن ها (شماره دو )

 طرح درس

1798 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آلکن ها (شماره دو )

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آلکن ها (شماره دو )

 نام کتاب درسی: شیمی  پایه تحصیلی: یازدهم    موضوع  درس: آلکن ها (شماره دو )

اهداف :

 

انتظار می رود دانش آموز در پایان این درس :

1- با دسته ای دیگر از هیدروکربن ها به نام آلکن ها که در ساختار خود پیوند دوگانه کربن  کربن دارند آشنا شود.

2- مهارت نامگذاری و رسم ساختار چند نمونه آلکن راست زنجیر ( در حد کتاب درسی ) در دانش آموز تقویت شود.

3- دلیل واکنش پذیری بیشتر آلکن ها نسبت به آلکان ها را درک کند.

4- با کاربرد اتن در کشاورزی به عنوان عمل آورنده ، کاربردآن به عنوان سنگ بنای صنایع پتروشیمی آن هم در تولید انبوهی از مواد گوناگون طی واکنش هایی نظیر تولید اتانول از اتن ، پلیمری شدن و ... آشنا شود.

5- با واکنش شناسایی آلکن ها آشنا شود.

6- با دسته ای دیگر از هیدروکربن ها به نام آلکین ها که در ساختار خود پیوند سه گانه کربن  کربن دارند آشنا شود، همچنین کاربرد اتین در جوش کاربیدی را بداند.

7- با هیدروکربن های حلقوی نظیر سیکلو آلکان ها و ترکیبات آروماتیک آشنا شود.

8- با نفت به عنوان ماده ای که اقتصاد جهان را دگرگون ساخته است آشنا شود.

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :دوازده  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif