راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح درس ملی تاریخ دهم بصورت ورد» ثبت شده است

۰

1909 - طرح درس تاریخ 1 پایه دهم درس هنر و معماری

 طرح درس

1909 - طرح درس تاریخ 1 پایه دهم درس هنر و معماری

معرفی طرح درس :

 طرح درس تاریخ 1  پایه دهم درس هنر و معماری

 نام کتاب درسی: تاریخ 1  پایه تحصیلی: دهم   موضوع  درس:هنر و معماری

اهداف :

 

آشنایی دانش آموزان با هنر و معمری ایران در عصر باستان

پس از پایان درس دانش آموز باید بتواند به این سؤالات جواب دهد:

-          هنرهای ایران عصر باستان را نام ببرد.

-          ویژگی های هنر دوره باستان را نام ببرد.

-          هنر و معماری عصر هخامنش را توضیح دهد.

-          اهمیت هنر و معمار ایرن باستان را شرح دهد.

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1899 - طرح درس ملی تاریخ ایران و جهان 1 رنسانس دراروپا

 طرح درس

1899 - طرح درس ملی تاریخ ایران و جهان 1 رنسانس دراروپا

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی تاریخ ایران و جهان 1 رنسانس دراروپا

 نام کتاب درسی: تاریخ ایران وجهان 1  پایه تحصیلی: دهم   موضوع  درس:رنسانس دراروپا

اهداف :

 

دانش آموزان موارد زیرراخواهندفهمید

معنی رنسانس رابیان کند          

علت مهاجرت به شرق مدیترانه رابیان کند

نتیجه افزایش قدرت پادشاهان راتوضیح دهد         

تاثیررنسانس درآثارهنری وفرهنگی توضیح دهد

مهمترین نتایج استعماررابداند                    

 

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1895 - طرح درس روزانه تاریخ ایران و جهان 1 ورود اسلام به ایران (شماره 2 )

 طرح درس

1895 - طرح درس روزانه تاریخ ایران و جهان 1 ورود اسلام به ایران (شماره 2 )

معرفی طرح درس :

 طرح درس روزانه تاریخ ایران و جهان 1 ورود اسلام به ایران  (شماره 2 )

 نام کتاب درسی: تاریخ ایران وجهان 1  پایه تحصیلی: دهم   موضوع  درس:وورود اسلام به ایران  (شماره 2 )

اهداف :

 

آشنایى دانش آموزان با ورود اعراب مسلمان به ایران  و نیز چگونگى گرویدن ایرانیان به دین اسلام

1.آشنایى دانش آموزان با چگونگى ورود اسلام به ایران و سقوط ساسانیان 

2.آگاهى در مورد چگونگى مسلمان شدن ایرانیان  

3.آشنایى با اوضاع ایران در عصر خلفاى نخستین 

4.بررسى وضعیت ایرانیان در دوران خلافت امویان 

5.آشنایى با اوضاع ایران در  دورة خلافت عباسیان 

6.آگاهى در مورد نهضت  شعوبیان

7.آشنایى با خیزش هاى سیاسى -  نظامى ایرانیان علیه امویان و عباسیان

8.بررسى علت تقسیم امت اسلامى به دو گروه عرب و غیر عرب در دورة اموى 

9. آگاهى در مورد چگونگى واکنش ایرانیان در برابر رفتار قومى امویان( خیزش هاى اجتماعى و سیاسى)

 

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :نه صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1891 - طرح درس ملی تاریخ 1 درس اوضاع اجتماعی واقتصادى ایران(از ورود اسلام تا تاسیس حکومت صفویه)

 طرح درس

1891 - طرح درس ملی تاریخ 1 درس اوضاع اجتماعی واقتصادى ایران(از ورود اسلام تا تاسیس حکومت صفویه)

معرفی طرح درس :

 طرح درس ملی تاریخ 1 درس اوضاع اجتماعی واقتصادى ایران(از ورود اسلام تا تاسیس حکومت صفویه)

 نام کتاب درسی: تاریخ ایران وجهان 1  پایه تحصیلی: دهم   موضوع  درس: اوضاع اجتماعی واقتصادى ایران(از ورود اسلام تا تاسیس حکومت صفویه)

اهداف :

 

1- آثار وپیامد هاى اجتماعی ورود اسلام را بداند. 

2- وضعیت شهرنشینی در ایران آن روزگار را بداند. 

3- عناصر واجزا اصلی شهر ایرانی را نام ببرد. 

4- با وضعیت پوشاک ایرانیان آشنا شود.

5- دلایل رکود ورونق کشاورزى ایران را بداند. 

6- با وضعیت تجارت وبازرگانی ایران آن روزگار آشنا شود.

 

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :چهار صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

1888 - طرح درس روزانه تاریخ ایران و جهان 1 ورود اسلام به ایران

 طرح درس

1888 - طرح درس روزانه تاریخ ایران و جهان 1 ورود اسلام به ایران

معرفی طرح درس :

 طرح درس روزانه تاریخ ایران و جهان 1 ورود اسلام به ایران

 نام کتاب درسی: تاریخ ایران وجهان 1  پایه تحصیلی: دهم   موضوع  درس:وورود اسلام به ایران

اهداف :

 

اهداف وپیامدها

            دانش آموزان پس از خواندن این درس :           

1.اطلاع از چگونگی ورود اعراب مسلمان به ایران،

2.چگونگی سقوط آخرین امپراطوری ایران )ساسانیان(،

3.ورود اسلام به عنوان رویداد مهم و سرنوشت ساز در تاریخ کهن ایران،

4.آشنایی با پیامد ورود اسلام به ایران،

5.آگاهی از دگرگونی های اساسی در ابعاد عقیدتی، فکری و فرهنگی و اجتماعی در زندگی ایرانیان،

6.آگاهی و اطلاع از مدت حکومت اعراب بر ایران،

7.اطلاع از چگونگی گرویدن ایرانیان به دین اسلام.

 

 

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :دو صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

 

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif