راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۴۱ مطلب با موضوع «کارآفرینی» ثبت شده است

۰

8 - طرح توجیهی کارآفرینی فرآوری و بسته‌بنـدی میگـو

 کارآفرینی

8 - طرح توجیهی کارآفرینی فرآوری و بسته‌بنـدی میگـو

این طرح  کارآفرینی توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  طرح توجیهی کارآفرینی فرآوری و بسته‌بنـدی میگـو بصورت ورد در پانزده  صفحه بصورت ورد به قیمت فقط دوهزار تومان


موضوع طرح : فرآوری و بسته بندی میگو

 

ظرفیت : 1800 تن در سال

 

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

 

سرمایه گذاری کـل: 5/2194 میلیون ریال

 

سهم آوردة متقاضی: 5/224 میلیون ریال

 

سهم تسهیلات: 1970 میلیون ریال

 

میزان اشتغالزایی : چهـل و هفـت نفـر

 

دورة بازگشـت سرمایه: پانزده ماه


فهرست مطالب

وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

فرآوری و بسته‌بنـدی میگـو

تیـرماه 1392

خلاصه طرح

مقدمــه :

توجیه اقتصادی طرح :

الف سرمایه گذاری ثابت :

الف 1 ) زمیـن :

الف 2 ) محوطه سازی :

الف 3 ) ساختمانها:

الف 4 ) ماشین‌آلات و تجهیزات:

الف 5 ) تاسیسات:

الف 6 ) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

الف 7 ) تاسیسات اداری:

الف 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

جمـــــع کل

3/2051

ب- هزینه های جاری :

ب 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ب 2 ) حقوق و دستمزد :

ب 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :

ب- 4 ) هزینه استهلاک :

ب- 5 ) سوخت و انرژی :

جمـع هزینه های جاری طرح

جمـــــع کل

05/2091

سرمایه در گردش ( دوره یک‌ماهه )

جمـــــع کل

2/143

جمع کل سرمایه گذاری طرح

جمـــــع کل

5/2194

ج درآمـد:

3400

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبة کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :


برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این طرح بصورت پی دی اف فقط برای مشاهده گذاشته شده است

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/bastebandimive.PDF

 

در صورت رضایت فایل ورد این طرح را از لینک خرید زیر و به قیمت دوهزار تومان دریافت نمائید .
بعد از خرید موفق وارد صفحه دانلود فایل می شوید که در آن صفحه با کلیک بر روی دانلود فایل ، همانجا برای شما این طرح کارآفرینی دانلود می شود .لینک پرداخت آنلاین و دریافت بلافاصله :

۰

9 - طرح توجیهی کارآفرینی بستـه‌بنـدی خــرمـا

 کارآفرینی

9 - طرح توجیهی کارآفرینی بستـه‌بنـدی خــرمـا

این طرح  کارآفرینی توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  طرح توجیهی کارآفرینی بستـه‌بنـدی خــرمـا بصورت ورد در پانزده  صفحه بصورت ورد به قیمت فقط دوهزار تومان

موضوع طرح : بسته بندی خـرما

 ظرفیت : دو هزار تن در سال

 محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور بویژه استان‌های جنوبی

 سرمایه گذاری کـل: 54/1405 میلیون ریال

 سهم آوردة متقاضی: 54/145 میلیون ریال

 سهم تسهیلات: 1260 میلیون ریال

 میزان اشتغالزایی : 15 نفر

 دورة بازگشـت سرمایه: پانزده ماه

فهرست مطالب

وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتـصادی

بستـه‌بنـدی خــرمـا

تیـرماه 1392

خلاصه طرح

مقدمـه :

مصارف خــــرما:

توجیه اقتصادی طرح :

الف سرمایه گذاری ثابت :

الف 1 ) زمیـن :

الف 2 ) محوطه سازی :

الف 3 ) ساختمانها:

الف 4 ) ماشین‌آلات:

الف 5 ) تاسیسات:

الف 6 ) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

الف 7 ) تاسیسات اداری:

الف 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

جمـــــع کل

5/1020

ب- هزینه های جاری :

ب 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ب 2 ) حقوق و دستمزد :

ب 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :

ب- 4 ) هزینه استهلاک :

ب- 5 ) سوخت و انرژی :

جمـع هزینه های جاری طرح

جمـــــع کل

36/4988

سرمایه در گردش ( دوره یک‌ماهه )

جمـــــع کل

04/385

جمع کل سرمایه گذاری طرح

جمـــــع کل

54/1405

ج فروش:

6000

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبة کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :


برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این طرح بصورت پی دی اف فقط برای مشاهده گذاشته شده است

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/batebandikhrma11.PDF

 

در صورت رضایت فایل ورد این طرح را از لینک خرید زیر و به قیمت دوهزار تومان دریافت نمائید .بعد از خرید موفق وارد صفحه دانلود فایل می شوید که در آن صفحه با کلیک بر روی دانلود فایل ، همانجا برای شما این طرح کارآفرینی دانلود می شود .لینک پرداخت آنلاین و دریافت بلافاصله :

۰

10 - طرح توجیهی کارآفرینی بسته‌بنـدی مـواد غـذایی

 کارآفرینی

10 - طرح توجیهی کارآفرینی بسته‌بنـدی مـواد غـذایی

این طرح  کارآفرینی توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  طرح توجیهی کارآفرینی بسته‌بنـدی مـواد غـذایی بصورت ورد در پانزده  صفحه بصورت ورد به قیمت فقط دوهزار تومان


موضوع طرح : بسته بندی مواد غذایی ( پودر و گرانول )

 

ظرفیت : 2075 تن در سال

 

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

 

سرمایه گذاری کـل: 1888 میلیون ریال

 

سهم آوردة متقاضی: 188 میلیون ریال

 

سهم تسهیلات: 1700 میلیون ریال

 

میزان اشتغالزایی : هجده نفر

 

دورة بازگشـت سرمایه: سیزده ماه


فهرست مطالب

وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

بسته‌بنـدی مـواد غـذایی

تیـرماه 1392

خلاصه طرح

مقدمــه :

توجیه اقتصادی طرح :

الف سرمایه گذاری ثابت :

الف 1 ) زمیـن :

الف 2 ) محوطه سازی :

الف 3 ) ساختمانها:

الف 4 ) ماشین‌آلات:

الف 5 ) تاسیسات:

الف 6 ) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

الف 7 ) تاسیسات اداری:

الف 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

جمـــــع کل

6/894

ب- هزینه های جاری :

ب 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ب 2 ) حقوق و دستمزد :

ب 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :

ب- 4 ) هزینه استهلاک :

ب- 5 ) سوخت و انرژی :

جمـع هزینه های جاری طرح

جمـــــع کل

64/12631

سرمایه در گردش ( دوره یک‌ماهه )

جمـــــع کل

46/993

جمع کل سرمایه گذاری طرح

جمـــــع کل

1888

ج فروش:

5/14317

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبة کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این طرح بصورت پی دی اف فقط برای مشاهده گذاشته شده است

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/bastebandimavadghazaei11.PDF

 

در صورت رضایت فایل ورد این طرح را از لینک خرید زیر و به قیمت دوهزار تومان دریافت نمائید .بعد از خرید موفق وارد صفحه دانلود فایل می شوید که در آن صفحه با کلیک بر روی دانلود فایل ، همانجا برای شما این طرح کارآفرینی دانلود می شود .لینک پرداخت آنلاین و دریافت بلافاصله :

۰

11 - طرح توجیهی کارآفرینی فرآوری‌ وبسته‌بندی سبزیجات تازه

 کارآفرینی

11 - طرح توجیهی کارآفرینی فرآوری‌ وبسته‌بندی سبزیجات تازه

این طرح  کارآفرینی توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  طرح توجیهی کارآفرینی فرآوری‌ وبسته‌بندی سبزیجات تازه  بصورت ورد در پانزده  صفحه بصورت ورد به قیمت فقط دوهزار تومان

 

موضوع طرح : فرآوری و بسته بندی انواع سبزی تازه و خرد شده

 ظرفیت : 1700 تن در سال

 محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

 سرمایه گذاری کـل: 1123  میلیون ریال

 سهم آوردة متقاضی: 123 میلیون ریال

 

سهم تسهیلات: 1000 میلیون ریال

 

میزان اشتغالزایی : سـی نفـر

 دورة بازگشـت سـرمایه: هجـده ماه

فهرست مطالب

وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

فرآوری‌ وبسته‌بندی سبزیجات تازه و خردشده

تیـرماه 1392

خلاصه طرح

مقدمــه :

توجیه اقتصادی طرح :

الف سرمایه گذاری ثابت :

الف 1 ) زمیـن :

الف 2 ) محوطه سازی :

الف 3 ) ساختمانها:

الف 4 ) ماشین‌آلات و تجهیزات:

الف 5 ) تاسیسات:

الف 6 ) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

الف 7 ) تاسیسات اداری:

الف 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

جمـــــع کل

884

ب- هزینه های جاری :

ب 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ب 2 ) حقوق و دستمزد :

ب 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :

ب- 4 ) هزینه استهلاک :

ب- 5 ) سوخت و انرژی :

جمـع هزینه های جاری طرح

جمـــــع کل

8/3134

سرمایه در گردش ( دوره یک‌ماهه )

جمـــــع کل

239

جمع کل سرمایه گذاری طرح

جمـــــع کل

1123

ج درآمـد:

3745

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبة کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این طرح بصورت پی دی اف فقط برای مشاهده گذاشته شده است

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/sabzigat11.PDF

در صورت رضایت فایل ورد این طرح را از لینک خرید زیر و به قیمت دوهزار تومان دریافت نمائید .
بعد از خرید موفق وارد صفحه دانلود فایل می شوید که در آن صفحه با کلیک بر روی دانلود فایل ، همانجا برای شما این طرح کارآفرینی دانلود می شود .لینک پرداخت آنلاین و دریافت بلافاصله :

۰

16 - طرح توجیهی کارآفرینی تولیـد بلندگو

 کارآفرینی

16 - طرح توجیهی کارآفرینی تولیـد بلندگو

این طرح  کارآفرینی توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  طرح توجیهی کارآفرینی تولیـد بلندگو  بصورت ورد در پانزده  صفحه بصورت ورد به قیمت فقط دوهزار تومان


موضوع طرح : تولید بلندگو به ظرفیت یک میلیون عدد در سال

 محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

 سرمایه گذاری کـل: 62/1666 میلیون ریال

 سهم آوردة متقاضی: 166 میلیون ریال

 سهم تسهیلات: 1500 میلیون ریال

 دورة بازگشـت سرمایه: 11 ماه


فهرست مطالب

وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

تولیـد بلندگو

تیـرماه 1392

خلاصه طرح

مقدمــه:

توجیه اقتصادی طرح :

الف سرمایه گذاری ثابت :

الف 1 ) زمیـن :

الف 2 ) محوطه سازی :

الف 3 ) ساختمانها:

الف 4 ) ماشین‌آلات:

ماشین‌آلات خارجی:

ماشین آلات داخلی

الف 5 ) تاسیسات:

الف 6 ) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

الف 7 ) تاسیسات اداری:

الف 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

جمـــــع کل

32/1372

ب- هزینه های جاری :

ب 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ب 2 ) حقوق و دستمزد :

ب 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :

ب- 4 ) هزینه استهلاک :

ب- 5 ) سوخت و انرژی :

جمـع هزینه های جاری طرح

جمـــــع کل

2037

سرمایه در گردش ( دوره دو ماهه )

جمـــــع کل

3/294

جمع کل سرمایه گذاری طرح

جمـــــع کل

62/1666

ج فروش:

3600

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبة کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این طرح بصورت پی دی اف فقط برای مشاهده گذاشته شده است

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/bolandgo (11).PDF

 

در صورت رضایت فایل ورد این طرح را از لینک خرید زیر و به قیمت دوهزار تومان دریافت نمائید .
بعد از خرید موفق وارد صفحه دانلود فایل می شوید که در آن صفحه با کلیک بر روی دانلود فایل ، همانجا برای شما این طرح کارآفرینی دانلود می شود .لینک پرداخت آنلاین و دریافت بلافاصله :